Τελευταία Ενημέρωση : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Συναλλαγών

Καλώς ήρθατε στον Ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.kaminaki.gr εφεξής «Ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος».

Με τον όρο «Ιστότοπος»  νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων και λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται υπό την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόντος Ιστότοπου.  

Ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία του Αγιοργωτάκη Ελευθέριου (στο εξής «Επιχείρηση»), που εδρεύει στην Ελλάδα, με διεύθυνση  Παπαναστασίου 198, ΤΚ 71409,  και εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ: 800534442 Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 12806692700 και αποτελεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα λιανικού εμπορίου της σε είδη Παντοπωλείου και Φρουταγοράς.  

Η Επιχείρηση ασκεί εξ αποστάσεως εμπορία αγαθών μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος ήτοι kaminaki.gr

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος:

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΜΙΝΑΚΙ

Έδρα εταιρίας: Παπαναστασίου 198,            ΤΚ 71409  

ΑΦΜ:  144339764                                        Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 077598027000

ΔΟΥ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

E-mail επικοινωνίας: : [email protected]

Τηλ επικοινωνίας: 2810 320562

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ kaminaki.gr ΕΦΕΞΗΣ «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ» ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ kaminaki.gr ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Ιστότοπος κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που εσείς υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται δε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας στον διακομιστή ( server)  συμφωνείτε ότι το υλικό που δηλώνετε και ως εκ τούτου εγγυάστε δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

Ως προς την συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύει η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχόμενου του Ιστότοπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της παρούσας Επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα από τον Ιστότοπο, ανήκουν στο Ηλεκτρονικό κατάστημα απευθείας ή και τα τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν, ήτοι  όσα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την παρούσα Επιχείρηση/ ή το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα  ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης/ ή του Ηλεκτρονικού της Καταστήματος  ή των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους ή έκθεσή τους στον  Ιστότοπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση του Ιστότοπου, εκτός από αυτήν που ρητά αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών .

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση από εσάς του Ιστότοπου σας καθιστά αυτομάτως και χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του και σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και των όρων και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης με την χρήση από σας του Ιστότοπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σας είναι αληθείς και εγγυάστε την ακρίβειά τους. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την χρήση του παρόντος Ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου προϋποθέτει και ρητώς δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Ανήλικοι ρητώς απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Ιστότοπου από χρήστες που δεν έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι έχει γίνει χρήση του Ιστότοπου από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο  [email protected] και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει συλλογή προσωπικών πληροφοριών από χρήστες κάτω των 18 ετών, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την διαγραφή των εν λόγω δεδομένων από τα αρχεία της επιχείρησης. 

Για να κάνετε χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα πρέπει να συνδεθείτε ή αν δεν διατηρείτε προσωπικό λογαριασμό να δημιουργήσετε έναν.

Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό, όπως περιγράφεται στους όρους του παρόντος κειμένου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από μέρους του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και της Επιχείρησης και των συνεργατών της έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απεικόνιση του προβαλλόμενου προϊόντος με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφής και άλλων σχολίων, υπό την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων ή τροποποιήσεων τυπογραφικών, αριθμητικών ή και απεικονίσεων που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων διακοπής λειτουργίας του Ιστότοπου από ανωτέρα βία. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Ενώ για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από τυχόν διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και η Επιχείρηση, παρά μόνο η εκάστοτε εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση και την διαφήμιση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος διέπονται από τις αρχές της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Διαδικτυακό τόπο του kaminaki.gr εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου και έχει την έδρα του το Ηλεκτρονικό Κατάστημα.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Αρχής  Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/    καθώς και στο παρακάτω σύνδεσμο ενεργοποίησης της διαδικασίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2810320562 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected]  για την φιλική διευθέτηση τυχόν διαφοράς σας και για την καθοδήγησή σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ   

Οι τιμές που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.  Όλες οι τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του πεδίου «υπολογισμός αποστολής», εμφανίζονται και περιλαμβάνονται στο πεδίο «Σύνολο» του Hλεκτρονικού Kαταστήματος.

Η τιμή αναγράφεται ευκρινώς και πλησίον του προϊόντος που εκτίθεται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. 

Η Επιχείρηση όπως και το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, ο χρήστης/πελάτης, από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή την οποία «αποδέχτηκε» κατά τη συναλλαγή, έστω και αν η συγκεκριμένη τιμή στην πορεία μεταβληθεί.

Ο χρήστης/πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται ακολούθως. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγών, όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο χρήστης/πελάτης που ενδιαφέρεται για το προϊόν στην  παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Επιλέγοντας την ποσότητα που επιθυμεί και πατώντας το εικονίδιο «προσθήκη στο καλάθι» εισέρχεται στο «καλάθι» αγορών του, όπου  οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας του, και να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «Ταμείο» και εισέρχεται αυτόματα στο πεδίο «ολοκλήρωση παραγγελίας».

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του, προτού προβεί σε αποστολή, απαραίτητη προϋπόθεση να πατήσει το πεδίο «ενημέρωση καλαθιού». 

Κατά την πρώτη του παραγγελία ο χρήστης/πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μία φόρμα εν συνεχεία: «Στοιχεία Χρέωσης», της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, Περιφέρεια, ΤΚ, διεύθυνση e mail  και να ολοκληρώσει την διαδικασία πατώντας το εικονίδιο «αποστολή παραγγελίας». 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στην επιλογή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Παρακαλώ για περισσότερες πληροφορίες μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, στην επιλογή ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Οδηγία 2011/83/ΕΕ στο άρθρο 9 αλλά και το εθνικό δίκαιο στο άρθρο 3ε προβλέπουν ίσως το βασικότερο μηχανισμό προστασίας του καταναλωτή απονέμοντάς του το δικαίωμα να αποχωρήσει μονομερώς από μια σύμβαση που συνάπτεται από απόσταση. Μεταξύ των συμβάσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο είναι οι συμβάσεις προμήθειας αγαθών, τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα (όπως είναι τα τρόφιμα), οι συμβάσεις προμήθειας σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοσή τους στον καταναλωτή/αγοραστή. 

Τα προϊόντα συνεπώς που εμπορεύεται η Επιχείρηση στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα ανήκουν στην κατηγορία των ευπαθών προϊόντων και βάσει νόμου εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης που διατηρεί ο καταναλωτής. Ως εκ τούτου η Επιχείρηση και το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα για την προστασία της δημόσιας υγιεινής δεν δύναται να δεχτεί επιστροφές στα προϊόντα που εμπορεύεται από τον Διαδικτυακό της Τόπο. 

Ωστόσο παρέχεται το δικαίωμα στον χρήστη/πελάτη να επιστρέψει τα μη ευπαθή προϊόντα, (που δεν περιλαμβάνονται συνεπώς στον, όπως ανωτέρω αναφερόμενο κατάλογο), που περιλαμβάνονται στην παραγγελία του, αζημίως και χωρίς καμία απολύτως εξήγηση για τον λόγο που επιθυμεί την τυχόν επιστροφή τους, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που ο χρήστης/πελάτης ή ένας τρίτος, εκτός του μεταφορέα, τον οποίο έχει υποδείξει ο ίδιος ο χρήστης/πελάτης απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. 

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο χρήστης/πελάτης οφείλει να ενημερώσει το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και να λάβει τις σχετικές οδηγίες. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης/πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των προϊόντων με υπεύθυνη μεταφορική εταιρία, της οποίας την διαδικασία αποστολής και τα έξοδά της αναλαμβάνει ο χρήστης/πελάτης, όπως ρητά ορίζεται από τον Νόμο. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προς επιστροφή προϊόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον χρήστη/πελάτη ή από τρίτο, εκτός του μεταφορέα, τον οποίο έχει υποδείξει ο ίδιος ο χρήστης/πελάτης και απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης που τα συνοδεύουν.  Προϋπόθεση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι να έχουν τηρηθεί από τον χρήστη/πελάτη ή τον τρίτο, τον οποίο έχει υποδείξει ο ίδιος ο χρήστης/πελάτης και απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων, οι συνθήκες διατήρησης των προϊόντων, όπως ορίζεται στην συσκευασία τους. 

Ειδικότερα, συσκευάζετε τα προϊόντα όπως τα παραλάβατε με την παραγγελία σας και μαζί τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα υπαναχώρησης και τέλος τα αποστέλλετε στην έδρα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».

Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε τη συνεργαζόμενη εταιρεία από την οποία λάβατε την παραγγελία σας (https://www.citycourier.gr) ή επιλέγετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμείτε και στέλνετε  στην έδρα  μας με χρέωση αποστολέα (Αποστολή Προς: 

ΚΑΜΙΝΑΚΙ – ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Παπαναστασίου 198.  ΤΚ 71409

Ηράκλειο Κρήτης

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: 

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία του/των προϊόν/προϊόντων  σας α) με μεταγενέστερο της παραγγελίας σας e mail στο [email protected], εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από μας αυθημερόν, δηλαδή την ίδια μέρα λήψης του e mail παραγγελίας σας   καθώς και β) με ενημέρωση μας στο τηλέφωνο 2810 320562  εφόσον το/τα  προϊόν/προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας τηλεφωνικά στο τηλέφωνο  2810 320562 ή με e mail στο [email protected]

 εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

Ευαίσθητα προϊόντα:

Σε κάθε αγαθό αναγράφονται πάνω στην συσκευασία του όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την νομοθεσία όπως και η ημερομηνία λήξης του. Τα ίδια χαρακτηριστικά αναγράφονται και στην περιγραφή του κάθε αγαθού στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο χρήστης/πελάτης πριν παραγγείλει υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται, σχετικά με το αγαθό που θέλει να παραγγείλει. 

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων ο χρήστης/πελάτης πρέπει να μετρήσει και να ελέγξει ότι τα εμπορεύματα είναι σωστά αριθμητικά, ότι δεν έχουν φθορές εξωτερικά ή οποιαδήποτε ζημιά και να υπογράψει στην μεταφορική εταιρία ότι παρέλαβε σωστά. Σε περίπτωση που, κατά την παραλαβή, κάτι δεν είναι σωστό επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2810 320562 για να μας ενημερώσετε. Αν δεν μας βρείτε απλά γράψτε τις παρατηρήσεις σας στο χαρτί της μεταφορικής εταιρίας που υπογράψατε ότι παραλάβατε. Όλες οι  ζημιές που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά πριν την παραλαβή από τον χρήστη/πελάτη  και εφόσον είναι από την μεταφορική που συνεργάζεται το Ηλεκτρονικό Κατάστημα πιστώνονται.

Αν το προϊόν που παραλάβει ο χρήστης/πελάτης δεν είναι ποιοτικά σωστό ευθύνη έχει η Επιχείρηση και το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα και αντικαθίσταται. 

Προϊόντα που έχουν λήξει τα στέλνετε πίσω με δικά σας έξοδα αποστολής και τα αντικαθιστούμε.

Σε κάθε περίπτωση και λόγω της ευπάθειας των προϊόντων που διακινεί η Επιχείρηση, αιτήματα αποζημίωσης για ελαττώματα δεν θα γίνονται δεκτά όταν αυτά διατυπώνονται 24 ώρες μετά την παραλαβή τους.

Τέλος, το kaminaki.gr έχει απέναντι σας, όλες τις υποχρεώσεις, που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί, μονομερώς και  κατά την κρίση του, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με μόνη την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη επί των παρόντων όρων. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η τακτική επίσκεψη καθώς και ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που τυχόν έχετε ήδη κάνει. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης και συναλλαγών, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:  

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος:

ΚΑΜΙΝΑΚΙ

ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Έδρα εταιρίας: Παπαναστασίου 198, ΤΚ 71409

ΑΦΜ:  144339764   Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 077598027000

ΔΟΥ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

E-mail επικοινωνίας: : [email protected]

Τηλ επικοινωνίας: 2810 320562

 

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Βαρδιατζάκη – Θαλασσινού Αικατερίνη

Δικηγόρος- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μηλιαρά 4-6, 71202,  Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα

Μ: 6979488777 Ε: [email protected]


Απαγορεύεται η εν μέρει ή ολική αντιγραφή, αναπαραγωγή και εν γένει χρήση του παρόντος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της συντάκτριας Δικηγόρου.